Scènes in de boekhandel

In Robert Devriendt. Scènes dialogeren zeventien Nederlandstalige auteurs met de minischilderijen van Robert Devriendt. Om deze unieke samenwerking op gepaste wijze voor te stellen, organiseren DW B en MER. Paper Kunsthalle een signeertournee langs een aantal Vlaamse boekhandels. Tijdens de boekvoorstelling gaan telkens twee schrijvers na een voorleesmoment in dialoog met de kunstenaar. Daarna volgt een signeersessie met aperitief. U bent van harte welkom in:

 

De Reyghere in Brugge (Markt 12)

Donderdag 19 september om 20 uur

Auteurs: Peter Verhelst & Delphine Lecompte

Interviewer: Luc Fossaert


De Zondvloed in Mechelen (Onze-Lieve-Vrouwestraat 70)

Vrijdag 27 september om 20 uur

Auteurs: Koen Peeters & Yves Petry


De Groene Waterman in Antwerpen (Wolstraat 7)

Zaterdag 12 oktober om 14 uur

Auteurs: Saskia de Coster & Jeroen Olyslaegers


Passa Porta in Brussel (Antoine Dansaertstraat 46)

Zondag 20 oktober om 11 uur

Auteurs: Saskia de Coster & Delphine Lecompte

Reserveren op: www.passaporta.be


Limerick in Gent (Koningin Elisabethlaan 142)

Vrijdag 25 oktober om 20 uur

Auteurs: Koen Peeters & Yves Petry

 

Over Robert Devriendt. Scènes

 

                                            

 

In Broken Frontiers prijst Bart Croonenborghs Scènes:

'Presented in a beautiful hardcover with a matte paper stock, Scènes by Robert Devriendt & various presents an outstanding coupling between literature inspired by art and whose bastard offspring will haunt you in those tiny corners of the night between waking and sleeping.'

En in H ART schrijft Erik de Smedt:

'Wat een verschil om het werk van Robert Devriendt in een tentoonstelling te zien, dan wel in een kunstenaarsboek. (...) In de publicatie Scènes, die is ontstaan in samenwerking met het literaire tijdschrift DW B, wordt het reekskarakter geminimaliseerd en zijn de schilderijtjes twee keer zo groot gereproduceerd. Nu lijken de werken op je af te komen en je haast plat te slaan, zo overweldigend zijn ze.'

 

Over Robert Devriendt. Scènes

Lovende woorden van Luc Fossaert in eXit over Robert Devriendt. Scènes. En een mooi dubbelinterview met Devriendt en Peter Verhelst.

'Een bijzonder mooie, gebonden uitgave is het geworden: het boek 'Scènes', dat een scherpe selectie biedt van het oeuvre van de Brugse kunstschilder Robert Devriendt, in confrontatie met literaire teksten van Vlaamse en Nederlandse auteurs.'

 

De Winter, Dautzenberg, Verhelst, Nooteboom en Lauwereyns: nu in de Kritische encyclopedie

In de Kritische encyclopedie discussiëren de jonge wolven, Jeroen Dera en Marieke Winkler, over artistieke geloofwaardigheid bij Leon de Winter en A.H.J. Dautzenberg. De allerlaatste caracara ter wereld van Peter Verhelst herinnert aan de fundamentele functie van kunst en (verzonnen) verhalen,vindt Mieke Opstaele. Marc van Zoggel ergert zich aan de voorspelbaarheid en het semifilosofische karakter van Brieven aan Poseidon van Cees Nooteboom. Jeroen Dera prijst Jan Lauwereyns net omwille van zijn onvoorspelbaarheid. Lauwereyns heeft zich in zijn oeuvre van meet af aan verzet tegen lineariteit en geijkte patronen. En dat is in De willekeur niet anders.  Nu online!

Over Robert Devriendt. Scènes

 

'De picturale wereld van Robert Devriendt en de teksten hangen prachtig van de montage aaneen. DW B toont een nieuwe, zelf in te kleuren waarheid.'

Hans Cottyn in De Standaard der Letteren, 17 juli 2013

 

In DW B 2013 3 dialogeren zeventien auteurs met de minischilderijen van Robert Devriendt

          

Na de succesvolle samenwerking tussen Berlinde De Bruyckere en J.M. Coetzee, die resulteerde in Allen vlees, presenteren DW B en MER. Paper Kunsthalle hun tweede kunstenaarsboek: Robert Devriendt. Scènes. Zeventien Nederlandstalige auteurs dialogeren daarin met de minischilderijen van Robert Devriendt. 
        Devriendt ziet zijn reeksen minischilderijen als scènes van een groot verhaal, als verschillende hoofdstukken van een roman of film. De schilder schort er het lineaire tijdsverloop in op, zoomt in op geheimzinnige details (een supermooie auto, de ‘perfecte’ blonde vrouw, een bos, een taxidermist, een bebloed T-shirt …), alludeert op oude schilderijen, tv-beelden, reclamefoto’s, films, populaire bladen … Er zijn verbanden, maar welke? Er is wellicht een scenario, maar waarvan? Zeker is één ding: deze zorgvuldige aandacht en sensuele liefde voor het schilderen hunkert naar een creatieve waarnemer. Want laat het belangrijkste aan een schilderij volgens Devriendt nu net de interpretatie van een toeschouwer zijn. 
       

DW B 2013 2: 'Je tikt ertegen en het zingt'In het aprilnummer van DW B verkent samensteller Sven Vitse het grensverkeer tussen woord en klank in een reeks essayistische en creatieve bijdragen. Bart Vervaeck schrijft over muziek en muzikaliteit in proza, Lucas Hüsgen levert een poëticale beschouwing over de rol van muziek in zijn eigen werk en vertaalt een essay over punk van Thomas Stangl. Hans Demeyer heeft het over protestliederen en hedendaags proza, terwijl Katherina Lindekens de verhouding tussen literatuur en muziek in vroeg-Engels muziekdrama onderzoekt. Voorts nog bijdragen van Geert Buelens, Samuel Vriezen, Jeroen van Rooij en debutante Ay Mey Lie.
       
‘Analoge Ruimtes’ brengt ‘Home Sweet Home’, een confrontatie tussen het Belgische en het Nederlandse wonen, met een reeks schilderijen van Nele Tas en teksten van Christophe van Gerrewey, Geert Bekaert en David Peleman. 

Eveneens in dit nummer: een lamento voor Ivo Michiels van Peter Verhelst, een citybook van Lasha Bugadze en werk van Peter Holvoet-Hanssen en Max Neetens. En de vaste rubrieken: Lemmata, Boeken en Tijdschriften.