DW B in de pers

Over DWB 5-6 (2007): 'Ze duiken op met de regelmaat van een klok, de berichten over "het einde van de roman", al dan niet met een vraagteken. Nu weer! Op grote schaal en met stijl.'

01/05/2008
Internationale Neerlandistiek
Anne Marie Musschoot in

Over DWB 1: 'de voorzichtige koers die de auteurs voeren om tussen de autonome literatuur en de historische werkelijkheid te laveren, is zeer interessant.'

17/03/2008
Patrick Bassant in

Over DWB 5-6: 'Brief aan Beatrix, het nieuwe nummer van DWB, is fantastisch. Ik blijf ernaar terugkeren. Het schept vertrouwen en onzekerheid tegelijkertijd, op mijn eigen schaal en op die van de wereld.'

01/11/2007
Per e-mail
Christophe van Gerrewey in