DW B in de pers

Over Tegenlicht: 'Los van de mogelijk te ontdekken betekenissen van, en de relaties tussen de individuele kunstwerken, treft hier meteen de esthetische ervaring van de installatie als geheel. Het blad met de zaaltekst en plan van de tafelopstelling zal U zeker flink op weg helpen, maar een voorbereidend bezoek aan de website bezorgt U vast een veel omvattender beeld van het hele gebeuren en bijgevolg een artistieke beleving van een hogere orde.'

22/09/2010
Artspotter in

Over Tegenlicht: ‘ Groepen en tijdschriften vormen overigens niet alleen de plaats bij uitstek om informatie uit te wisselen tussen de wereld van de beeldende kunst en de literatuur; ze zijn vaak ook de broedplaats voor de bestuifbegerige (tentoonstellings)projecten. De steeds talrijker wordende tentoonstellingen en publicaties waarvoor dichters en beeldend kunstenaars – vaak in opdracht van een literair tijdschrift – gaan samenwerken getuigen hiervan. De XXIII, de publicatie van alle tot dan toe verschenen cross-overkaternen uit DW B ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van het tijdschrift, wilde op dit vlak toonaangevend zijn. De titel verwijst dan ook niet toevallig naar de legendarische kunstenaarsgroep Les XX. In het woord vooraf bij deze publicatie legt redacteur Hugo Bousset uit dat het bij de cross-overs meestal om een “factory-formule” ging waarbij kunstenaars en dichters of auteurs die anders hoogstwaarschijnlijk nooit zouden samenwerken, bij elkaar werden gebracht om te brainstormen over een mogelijke dubbelproductie. Die formule is op het lijf geschreven van de hedendaagse kunstwereld, waarin groepen of stromingen niet langer de plak zwaaien, maar de individuele kunstenaar een eigen weg zoekt in een steeds veranderend, open en multidisciplinair landschap. Dat de formule werkt en bijzonder relevant is, bewijst het uit De XXIII voortgevloeide Tegenlicht-project dat naast een eigen multidisciplinaire website (www.tegenlicht.org) ook bijzonder interessante tentoonstellingen presenteert. De apotheose daarvan moet het in het najaar van 2010 geplande project in samenwerking met het Gentse SMAK worden. Het staat buiten kijf dat publicaties als De XXIII en projecten als Tegenlicht bijzonder vernieuwend zijn. Iets wat van de ter ziele gegane, maar bij het grote publiek geliefde poëziezomers van Watou of de kunst- en poëzieroute in Lo-Reninge nauwelijks gezegd kan worden.’

01/01/2010
Dorothee Cappelle in

Over DWB 2: 'Bijna overal brengt men met lange, goedgeschreven stukken door middel van historische literatuurwetenschappelijke debatten de onophoudelijke discussie over de criticus in herinnering.'

15/05/2009

Over DWB 2: 'Hugo Bousset vergast de lezers van het aprilnummer van het literaire tijdschrift Dietsche Warande & Belfort op een kortverhaal van Kazuo Ishiguro en bespiegelingen over literaire kritiek.'

08/05/2009

Over DWB 1: 'Bijzonder aan dit nummer is de bijdrage van Patricia de Martelaere, de filosofe die begin deze maand overleed. "Lieve God," daarmee opent ze haar brief aan de Almachtige. In de tekst gaat ze de vraag naar Gods bestaan te lijf met de gereedschapskist van de analytische wijsbegeerte, dus met gedachten over taal, betekenis, verwijzing. [...] Herken de onvolprezen De Martelaere-touch.'

27/03/2009
Filip Huysegems in

Over DWB 1: 'Erg prettig aan DWB zijn de lange besprekingen, stukken die vaak twee keer langer zijn dan in dagbladen en "gewone" tijdschriften. [...] DWB moet het van scherpe, beschouwende stukken hebben.'

13/03/2009
Sebastiaan Kort in

Over DWB 5-6 (2007): 'Veel facetten van het literaire leven komen aan de orde in dit bijzondere themanummer.'

01/12/2008
Mariska Koopman-Thurlings in

Over DWB 2: 'DWB begeeft zich met een themanummer over voetnoten naar eigen zeggen in "de kruipruimte van de literatuur". Onder het mom van deze op zichzelf al mooie kwalificatie benaderden schrijvers als Jacq Vogelaar, Atte Jongstra en Lucas Hüsgen de kleine lettertjes onderaan de literaire tekst'.

13/06/2008
Sebastiaan Kort in

Over DWB 2: 'De nieuwe DW B is uit. Met als thema In de kruipruimte van de literatuur, over voetnoten en samengesteld door Arnoud van Adrichem. En een opmerkelijk gedicht van Serge Delbruyère. Lezen dus.'

25/05/2008
Ton van 't Hof in

Over DWB 5-6 (2007): 'Maar nu is de tekst gelukkig herontdekt en er mag weer gewoon geïnterpreteerd worden'.

09/05/2008
Yra van Dijk in