DW B in de pers

'Cross-over: het is een vaak misbruikt modewoord in de kunstenbranche. Maar het tijdschrift DW B heeft er steeds een alert oog voor gehad én gaf er door de jaren heen een aparte invulling aan, met vaak grensverleggende nummers op het snijvlak tussen literatuur, fotografie of andere artistieke takken.'

08/06/2016
Dirk Leyman in

Het proza en de poëzie die door Anne-Mie Van Kerckhoven werden geïnspireerd, weerspiegelen de zwetende mystiek, het transgressieve geweld. Opnieuw een geslaagde mix van woord en beeld.

15/01/2016

Over DW B 2015 5 Jazzz – Anne-Mie Van Kerckhoven
‘Een mooi kunstenaarsboekje, een kunstwerk op zich.’

16/12/2015
De Morgen
Jozefien Van Beek in

50 wandelingen door nog onbetreden ruimtes

Van Gerrewey: 'Om een fictief gebouw te vangen (in woord en beeld) en het ondanks alles toch te proberen, en die poging te presenteren: daarin ligt de interventie, het statement, de architecturaal-literaire daad - het plezier van de tekst en de tekening.' Koop deze publicatie, en de daarin beschreven romans, en geniet.

30/03/2015
Ton Verstegen in

'DW B bestaat in april al honderdzestig (160!) jaar en is nog steeds een certitude in het letterenwereldje met zijn originele themanummers en aparte invalshoeken.'

03/03/2015
Frank Hellemans in

'Essayistiek van hoog niveau over de raakpunten tussen literatuur en gebouwen is schaars. Het literaire tijdschrift DW B vult nu een lacune in, met een uitstekende special over vijftig fictieve gebouwen uit de wereldliteratuur (...) in een strakke zwart-witvormgeving met maximaal effect.'

 

'Met zijn jaarlijkste special bevestigt DW B zijn reputatie van scherpzinnig literair tijdschrift dat ons aan het denken zet.'

 

21/01/2015
De Morgen
Dirk Leyman in

'DW B heeft altijd een dossier en ditmaal zijn dat prozagedichten. Maar er is ook altijd meer. Zoals diepgaande en kritische besprekingen van een aantal boeken.'

13/11/2014
Obe Alkema in

'De oude dame (geboren in 1855, alstublieft) met de jonge, fonkelende ogen morrelt al vele jaren aan de grenzen tussen literatuur en andere disciplines.'

18/10/2013
Brussel Deze Week. Agenda
Kurt Snoekx in

Over DW B 2013 3 Robert Devriendt. Scènes

Tussen de vele bijdrages, die op geen enkel moment het enigma van Devriendts onopgeloste raadsels doorprikken, staan verschillende scènes in serie afgedrukt. Zij vormen duidelijk de essentie van deze zorgvuldig gezette publicatie, die een uitstekende context blijkt om Devriendts werk te appreciëren.

18/09/2013
Jan-Jakob Delanoye in

Over Robert Devriendt. Scènes

'Wat een verschil om het werk van Robert Devriendt in een tentoonstelling te zien, dan wel in een kunstenaarsboek. (...) In de publicatie Scènes, die is ontstaan in samenwerking met het literaire tijdschrift DW B, wordt het reekskarakter geminimaliseerd en zijn de schilderijtjes twee keer zo groot gereproduceerd. Nu lijken de werken op je af te komen en je haast plat te slaan, zo overweldigend zijn ze.'


05/09/2013
H ART
Erik de Smedt in