Over Robert Devriendt. Scènes

 

                                            

 

In Broken Frontiers prijst Bart Croonenborghs Scènes:

'Presented in a beautiful hardcover with a matte paper stock, Scènes by Robert Devriendt & various presents an outstanding coupling between literature inspired by art and whose bastard offspring will haunt you in those tiny corners of the night between waking and sleeping.'

En in H ART schrijft Erik de Smedt:

'Wat een verschil om het werk van Robert Devriendt in een tentoonstelling te zien, dan wel in een kunstenaarsboek. (...) In de publicatie Scènes, die is ontstaan in samenwerking met het literaire tijdschrift DW B, wordt het reekskarakter geminimaliseerd en zijn de schilderijtjes twee keer zo groot gereproduceerd. Nu lijken de werken op je af te komen en je haast plat te slaan, zo overweldigend zijn ze.'

 

Over Robert Devriendt. Scènes

Lovende woorden van Luc Fossaert in eXit over Robert Devriendt. Scènes. En een mooi dubbelinterview met Devriendt en Peter Verhelst.

'Een bijzonder mooie, gebonden uitgave is het geworden: het boek 'Scènes', dat een scherpe selectie biedt van het oeuvre van de Brugse kunstschilder Robert Devriendt, in confrontatie met literaire teksten van Vlaamse en Nederlandse auteurs.'

 

De Winter, Dautzenberg, Verhelst, Nooteboom en Lauwereyns: nu in de Kritische encyclopedie

In de Kritische encyclopedie discussiëren de jonge wolven, Jeroen Dera en Marieke Winkler, over artistieke geloofwaardigheid bij Leon de Winter en A.H.J. Dautzenberg. De allerlaatste caracara ter wereld van Peter Verhelst herinnert aan de fundamentele functie van kunst en (verzonnen) verhalen,vindt Mieke Opstaele. Marc van Zoggel ergert zich aan de voorspelbaarheid en het semifilosofische karakter van Brieven aan Poseidon van Cees Nooteboom. Jeroen Dera prijst Jan Lauwereyns net omwille van zijn onvoorspelbaarheid. Lauwereyns heeft zich in zijn oeuvre van meet af aan verzet tegen lineariteit en geijkte patronen. En dat is in De willekeur niet anders.  Nu online!

Over Robert Devriendt. Scènes

 

'De picturale wereld van Robert Devriendt en de teksten hangen prachtig van de montage aaneen. DW B toont een nieuwe, zelf in te kleuren waarheid.'

Hans Cottyn in De Standaard der Letteren, 17 juli 2013

 

In DW B 2013 3 dialogeren zeventien auteurs met de minischilderijen van Robert Devriendt

          

Na de succesvolle samenwerking tussen Berlinde De Bruyckere en J.M. Coetzee, die resulteerde in Allen vlees, presenteren DW B en MER. Paper Kunsthalle hun tweede kunstenaarsboek: Robert Devriendt. Scènes. Zeventien Nederlandstalige auteurs dialogeren daarin met de minischilderijen van Robert Devriendt. 
        Devriendt ziet zijn reeksen minischilderijen als scènes van een groot verhaal, als verschillende hoofdstukken van een roman of film. De schilder schort er het lineaire tijdsverloop in op, zoomt in op geheimzinnige details (een supermooie auto, de ‘perfecte’ blonde vrouw, een bos, een taxidermist, een bebloed T-shirt …), alludeert op oude schilderijen, tv-beelden, reclamefoto’s, films, populaire bladen … Er zijn verbanden, maar welke? Er is wellicht een scenario, maar waarvan? Zeker is één ding: deze zorgvuldige aandacht en sensuele liefde voor het schilderen hunkert naar een creatieve waarnemer. Want laat het belangrijkste aan een schilderij volgens Devriendt nu net de interpretatie van een toeschouwer zijn. 
       

DW B 2013 2: 'Je tikt ertegen en het zingt'In het aprilnummer van DW B verkent samensteller Sven Vitse het grensverkeer tussen woord en klank in een reeks essayistische en creatieve bijdragen. Bart Vervaeck schrijft over muziek en muzikaliteit in proza, Lucas Hüsgen levert een poëticale beschouwing over de rol van muziek in zijn eigen werk en vertaalt een essay over punk van Thomas Stangl. Hans Demeyer heeft het over protestliederen en hedendaags proza, terwijl Katherina Lindekens de verhouding tussen literatuur en muziek in vroeg-Engels muziekdrama onderzoekt. Voorts nog bijdragen van Geert Buelens, Samuel Vriezen, Jeroen van Rooij en debutante Ay Mey Lie.
       
‘Analoge Ruimtes’ brengt ‘Home Sweet Home’, een confrontatie tussen het Belgische en het Nederlandse wonen, met een reeks schilderijen van Nele Tas en teksten van Christophe van Gerrewey, Geert Bekaert en David Peleman. 

Eveneens in dit nummer: een lamento voor Ivo Michiels van Peter Verhelst, een citybook van Lasha Bugadze en werk van Peter Holvoet-Hanssen en Max Neetens. En de vaste rubrieken: Lemmata, Boeken en Tijdschriften. 

Marie Elisabeth Belpaire: la grande dame van DW B

 
Bij Universitaire Pers Leuven verscheen Marie Elisabeth Belpaire. Gender en macht in het literaire veld, 1900-1940 van Geraldine Reymenants. DW B-lezers genieten van een korting van 15 procent bij aankoop van dit boek en betalen 34 euro (in plaats van 39.50 euro), exclusief verzendkosten. Deze actie loopt tot 31 mei 2013. Mail je bestelling en je gegevens naar marketing@upl.be, met de code PROMDWB.

In dit werk onderzoekt Geraldine Reymenants de positie en invloed van Marie Elisabeth Belpaire in een literaire mannenwereld. Ze was immers een van de weinige vrouwen die er in de eerste decennia van de twintigste eeuw in slaagde om de dominantie van mannelijke auteurs, redacteurs en critici in het literaire veld te doorbreken. Als eigenares en financierder van het gezaghebbende literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort oefende ze een sterke invloed uit op de ideologische en redactionele lijn ervan. Ze werd de vertrouwenspersoon van tal van (katholieke) schrijvers en kunstenaars, politici, professoren en religieuzen, en verwierf, mede door dat uitgebreide netwerk, een niet onaanzienlijke macht in de Vlaamse (literaire) wereld. Reymenants biedt inzicht in het begin-twintigste-eeuwse discours over vrouwelijk schrijverschap en in de gegenderde machtsmechanismen die in het toenmalige literaire veld werkzaam waren. 

Meer info op de webpagina van UPL: http://upers.kuleuven.be/nl/titel/9789058679444