Speciaal voor DW B ontwierp Luc Deleu Eurasian Academical Tour 2017-218


                            

Speciaal voor DW B ontwierp Luc Deleu Eurasian Academical Tour 2017-2018 for the Mobile Medium University. Het gaat om een imaginaire reis voor het project Mobile Medium University (uit 1972 op drie gerecycleerde vliegdekschepen) tijdens het academiejaar 2017-2018 van 1 oktober tot 30 juni. Deze editie werd voorgesteld op de Benefietavond voor DW B op 22 mei. Er zijn nog enkele exemplaren van deze editie te koop, ten voordele van onze werking. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar els.vandeperre@dwb.be.

Digitale C-print (80 x 80 cm) gesigneerd en genummerd van 1 tot 50.
Productie: MILO PROFI Fotografie, Duffel.
Prijs: 500 euro.

 

Het boek Hugo

In talrijke opzichten heeft Hugo Bousset sinds de jaren 1970 met zijn begeesterende, geëngageerde en persoonlijke visie op literatuurbeschouwing mee gestalte gegeven aan de reflectie over de moderne Nederlandstalige literatuur. Als eerbetuiging ontving hij naar aanleiding van zijn emeritaat als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Université Saint-Louis (Brussel) een bundel bijdragen over de Nederlandstalige literaire kritiek uit de jaren 1970-2010, samengesteld door Matthieu Sergier en Stéphanie Vanasten.

Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo brengt scharniermomenten in de geschiedenis van de Nederlandstalige literaire kritiek uit de XXste en XXIste eeuw in beeld en peilt naar de uitdagingen waar de literaire kritiek vandaag voor staat. Uitgangspunt hierbij is de ‘literaire term’ in zijn brede betekenis en ambivalentie. Kritiek maakt literatuur, net zoals in literatuur en andere kunsten vormen van literatuurkritiek weerklinken. Zo laat het boek zien hoe ruim en breed literatuurkritiek door haar beoefenaars kan worden opgevat. Het verkent de grenzen ervan in verschillende genres, schrijftechnieken, registers en media, en onderstreept autonome participatie door actoren van verschillende gezindten – academici en literatuurwetenschappers, maar ook literaire essayisten, critici, schrijvers en kunstenaars. Ze schuwden hier het debat niet. Allen namen ze stelling volgens een eigen invulling van literatuurkritiek en/of gespiegeld aan de opvattingen van Hugo Bousset zelf, met soms verrassende resultaten tot gevolg.

Bestellen kan online (http://www.fusl.ac.be/publications/169.html) of door een berichtje te sturen naar Mevrouw Marie-Françoise Thoua : thoua@fusl.ac.be.

Er ligt ook een kleine voorraad exemplaren in Passa Porta Bookshop, Antoine Dansaertstraat 46, 1000 Brussel.

Voor een blik op de inhoud klik op lees verder.

(Foto: Michiel Hendryckx)

De bollen zijn heel decoratief aan de vijver: poëziekritiek in beeld

Als Astrid Lampe vrije hand wordt gegeven een themadossier voor DW B samen te stellen gaat de boel op de schop. De poëzie wordt opengetrokken tot in het volledige landschap, tot zij naar alle kanten openstaat en radicaal is losgeschoffeld van benauwende verwachtingen, ook van de contouren van het gedicht.

DW B 2014 1 Land Art was een bijzonder themanummer en verdiende een bijzondere presentatie. En dat was het geval op 15 februari in Perdu. Het lot speelde een belangrijke rol: moderator Willem Bongers-Dek trok formats en namen uit een hoge hoed, waarna dichters en critici het podium beklommen om uit te voeren wat hen gevraagd was. Het werd een prachtige avond met veel poëzie, kritische interventies, interviews en een panelgesprek. 

Dichters en critici van dienst waren Astrid Lampe, Arno Van Vlierberghe, Patrick Bassant, Jeroen Dera, Jeroen van Rooij, Kila van der Starre, Laurens Ham, Rozalie Hirs, Paul Bogaers, Frank Keizer, Martijn den Ouden, Arnoud Rigter, Peter Smink en Jaap Blonk.

De gehele avond werd gefilmd door Dorian Robert als voorproefje van vernieuwende poëziekritiek. Het resultaat hiervan werd op 14 maart getoond bij deBuren tijdens de presentatie van LAK, Labo Actuele Kunstkritiek.

De filmpjes met kritisch-poëtische voordrachten zijn nu te bekijken bij Reportages.


Tijl Nuyts en Astrid Dewaele: winnaars van de 37e editie van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs

Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs voor beginnende auteurs van Vlaamse universiteiten en hogescholen werd dit jaar gewonnen door Tijl Nuyts (proza) en Astrid Dewaele (poëzie). Op 6 mei vond de prijsuitreiking plaats in de Universiteitshallen van de KU Leuven. De voorzitter van de jury was Dirk de Geest. In de jury zetelde ook hoofdredacteur van DW B, Hugo Bousset.

De winnaars krijgen een abonnement op DW B, en hun teksten worden gepubliceerd in de papieren DW B 2014 4. 
DW B heeft een lange traditie van winnaars in de Interuniversitaire Literaire Prijs, redacteuren en schrijvers als Erik Spinoy, Koen Peeters, Leen Huet, Paul Bogaert, Ortwin de Graef, Johan Reyniers, Sigrid Bousset, Saskia de Coster, Patrick Bassant, Christophe van Gerrewey .... mochten eerder al de prijs in ontvangst nemen.
 

Bij Reportages leest u de teksten van de zes genomineerden, drie per genre: http://www.dwb.be/reportage/babylons-interuniversitaire-literaire-prijs

Net verschenen: DW B 2014 2 Vangnet

Vele postmoderne romans lijken een ‘vangnet’ te hebben: de auteur dekt zich in door fundamentele kritiek op zijn werk, samen met de weerlegging ervan, al in zijn tekst in te weven. Het vangnet is een vrijgeleide voor vrijblijvendheid. Zou het kunnen dat met het ‘vangnet’ een literaire notie is gemunt? Met dit nummer van DW willen samenstellers Christophe van Gerrewey en Daniël Rovers een eenvoudige vraag stellen: hoe kan een auteur in een tekst springen zonder eerst een vangnet te installeren? En wat voor tekst ontstaat er in dat geval? Eerder dan de vraag theoretisch te beantwoorden, verzamelen ze voorbeelden van teksten met en zonder vangnet. In dit nummer leest u een niet eerder in boekvorm verschenen essay van Patricia de Martelaere, dagboeknotities van Baudelaire in een vertaling van Rokus Hofstede, essays van Zadie Smith, Christophe van Gerrewey en Daniël Rovers, een vroege en onbekende tekst van Daniël Robberechts en een kortverhaal van David Foster Wallace.

        Ook in dit nummer: vertalingen en interpretaties van Samuel Becketts ‘Comment dire’, ingeleid door Marc Kregting. Proza van Bouke Billiet, poëzie van Johan Reyniers. De Jonge wolven discussiëren over oprechtheid en ironie bij De Jeugd van Tegenwoordig en in Sjeumig van Pepijn Lanen. In de ‘Boeken’ bespreekt Jeroen Dera de schoonheid van de destructie bij Martijn den Ouden en analyseert Marieke Winkler Astrid Lampes Rouw met diertjes.

        Beelden in dit nummer zijn van de IJslandse kunstenaar Sigtryggur Berg Sigmarssson.

Klik hiernaast op Laatste nummer voor de inhoudsopgave.

Baudelaire zonder vangnet: op 29 april in Passa Porta

Eind deze maand verschijnt DW B 2014 2, waarin Christophe van Gerrewey en Daniël Rovers een nieuwe literaire notie introduceren: het vangnetVele postmoderne romans lijken immers een ‘vangnet’ te hebben: de auteur zorgt ervoor dat hij niet te pletter kan vallen door fundamentele kritiek, samen met de weerlegging ervan, al in zijn tekst in te weven. Het vangnet is een vrijgeleide voor vrijblijvendheid. In deze aflevering stellen Van Gerrewey en Rovers een eenvoudige vraag: hoe kan een auteur in een tekst springen zonder eerst een vangnet te installeren? En wat voor tekst ontstaat er in dat geval? Eerder dan de vraag theoretisch te beantwoorden, verzamelen ze voorbeelden van teksten met en zonder vangnet – en stellen zo een kleine catalogus op van vormen van literatuur waarin telkens een ander risico wordt genomen. U krijgt bijdragen te lezen van onder anderen Patricia de MartelaereDaniël RobberechtsZadie Smith en David Foster Wallace. En Rokus Hofstede vertaalt dagboeknotities van Baudelaire.

        Op dinsdag 29 april praat Gudrun de Geyter in het internationaal literatuurhuis Passa Porta met Christophe van Gerrewey en Daniël Rovers over schrijven met of zonder vangnet. Met vertaler Rokus Hofstede heeft ze het over Baudelaire en zijn nieuwe vertaling Mijn hart blootgelegd.  Acteur François Beukelaers leest tweetalig voor uit het proza van de Franse dichter.


Org. DW B, Passa Porta

Dinsdag 29 april om 20 u; Passa Porta, Rue Antoine Dansaertstraat 46, 1000 Brussel. Info en reservatie: www.passaporta.be, of 02 226 04 54.

Meer info over DW B 2014 2: klik in de rechterkolom op Laatste nummer