Yves T'Sjoen
1966°
Biografie

Yves T'Sjoen is docent aan de Universiteit Gent. Hij onderricht editiewetenschap en moderne Nederlandse literatuur. Hij publiceerde de essaybundels Stem en tegenstem. Over poëzie en poëtica (2004), De gouddelver. Beschouwingen over moderne Nederlandstalige poëzie(2005) en redigeerde met Koen Vergeer De Volksverheffing. Jaarboek voor poëzie (2004-2007)